CPO – Spijk

Voor velen een droom. Zelf bouwen, samen met 17 andere dorpsbewoners. Maar hoe doe je dit? Wat is ervoor nodig om te komen tot een haalbaar plan? Greenleaf begeleidt de CPO-groep Spijkse Kweldijk in het dorp Spijk in dit spannende traject. De haalbaarheid van het project moet medio 2023 duidelijk worden. Het plan voorziet in starterswoningen, rijwoningen voor doorstromers, enkele vrijstaande woningen voor doorstromers en grondgebonden seniorenwoningen.

#projectmanagement #CPO